ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Безопасност при работа

1 юни
2020

С цел повишаване на безопасността на труда и избягване на трудови злополуки, се препоръчва и използването на защитните планки за колоните на рамите „Bi-Bloc”. Те предпазват стелажната система от сблъсък с товароподемната техника, който би могъл да доведе до дестабилизиране на системата когато е натоварена.