ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Гравитационни системи

Гравитационни системи 11 авг.
2020

Гравитационните стелажи са конфигурирани в тунели, оборудвани с ролетни плъзгащи се ленти, разположени на наклон, за да се осигури плъзгане на товарните единици. Благодарение на гравитацията палетите се придвижват автономно от товаро-разтоварната станция (нагоре) до станцията за събиране (надолу по течението), докато спирачните ролки осигуряват контролираното им плъзгане. Крайният резултат е система за съхранение с много висока плътност, която може да бъде изградена според антисеизмичните разпоредби.