ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Използайте пространството си

Използайте пространството си 10 юли
2020

Пълен набор от решения за съхранение и обработка на материали на различни товарни единици. Логистични системи, пригодени да отговарят на всяка нужда, адаптивни и изпълними във времето.