ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 0886 31 51 2502 821 14 25

  • 02 905 78 18[email_protected]

Конвенционални стелажи

Конвенционални стелажи 28 окт.
2020

Директен достъп до всеки палет – където и когато е необходимо. Възможността за вграждане на стълби и пешеходни коридори, както и многобройните аксесоари превръщат конвенционалната палетна  системата в универсално складово решение с максимално лесен  достъп до складираните артикули за обработка и контрол.