ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 0886 31 51 2502 821 14 25

  • 02 905 78 18[email_protected]

Конзолен стелаж

 Конзолен стелаж 26 юли
2022

Конзолните стелажни системи се състоят от централна колона, осигуряваща необходимата товароносимост и височина на конструкцията и конзолно монтирани едно- или двустранно монтирани върху нея рамена.