ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Оборудване на складове, архиви и магазини.

Оборудване на складове, архиви и магазини. 26 авг.
2020

Интеза предлага пълен набор от услуги по оборудването на складове, архиви и магазини - съвети за избора на най-подходящите системи за складиране, изработване на проект за разположение на стелажите в помещенията, доставка на стелажите, монтаж и последваща поддръжка.