ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Оптимизиран склад с голямо количество палети

Оптимизиран склад с голямо количество палети 26 май
2020

Придвижването на транспортната техника изцяло вътре в системата предполага почти пълното оползотворяване на съществуващото складово пространство.Системата за складиране е LIFO, /т.е. последният складиран палет ще излезе първи/, като системата е достъпна само от една страна. Изключително подходяща е за оборудване на буферни складове, при които се налага да бъде експедирано голямо количество стока за сравнително кратко време.