ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Перфектното решение за модни складове.

Перфектното решение за модни складове. 5 юли
2019

Специфичните търговски области изискват специални решения, например моден свят. Горните релсови системи позволяват вертикална обработка на облеклата. Системата може да има различни нива на автоматизация. Големи референтни номера могат да бъдат управлявани.

 

Перфектното решение за модни складове.