ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Повишете ефективността и бързината във Вашия склад.

Повишете ефективността и бързината във Вашия склад. 16 окт.
2020

Съхранявайте различни палетизирани стоки с изключително лесен достъп до всеки палет. Повишете ефективността и бързината във Вашия склад!