ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Решение за съхранение на малки предмети.

Решение за съхранение на малки предмети. 29 май
2019

Стелажната система може да бъде реализирана чрез поток за ръчно обслужване. Полицата на потока се произвежда от пластмасови ролкови писти. Картоненото съхранение е наистина полезно за интензивно съхранение на контейнери, кашони, евентуално обемисти стоки. Системата следва принципа Fi-Fo (First in- First out).  Ефективността на системата се осъществява чрез строго разделяне от товаро-разтоварните пътеки и борсовия контрол. Тъй като стоките са готови за експедиране, системата позволява спестяване на време и грешки. Вътрешните разходки стават рационални и компактните за съхранение позволяват да се спести площ.