ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Сигурност и във външни условия

Сигурност и във външни условия 23 юни
2020

При съхранение на Вашите стоки на открито препоръчваме стелажна конструкция с покрив. 

Предлаганата от "ИНТЕЗА" конзолна стелажна система е CANTIL SIGMA, като е получила името си от отвореният Сигма профил, който е използуван за образуване на централните колони. Складовата система CANTIL SIGMA е пред назначена за складиране на дълги товари (тръби, профили и други)