ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Система за окачване на дрехи

Система за окачване на дрехи 24 юни
2021
Система за окачване на дрехи
Системата за окачване на дрехи, идеална за задоволяване нуждите на света на модата, е оборудвана със специални релси с опори в горно положение, които ви позволяват да управлявате дрехите в окачена позиция.
Обработката на материалите е много ефективна и са възможни различни степени на автоматизация.
Простото управление на количеството референции, особено в секторите с високи обороти, прави това решение необходимо.
Складовете могат да бъдат изградени съгласно антисеизмичните разпоредби.