ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Стопер за палети

Стопер за палети 15 апр.
2019

Аксесоарите към палетната стелажна система са много и лесни за инсталиране. Използването им осигурява бърз и лесен достъп до стелажите и повишава безопасността на работа.

Стоперите за палети се монтират в дъното на клетките и предпазват от изплъзване на палетите при товаро-разтоварните работи. Чрез тях се постига равномерно разпределение на товара върху носещите греди, както и улесняване работата на складовите работници.