ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Удвоете използваемата площ

Удвоете използваемата площ 16 ноем.
2020

Надземните подове се използуват когато е необходимо разделяне на вече изградено помещение на етажи във височина, като достъпа до тях се осъществява с помощта на стълби.