ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Cantilever

Cantilever 4 септ.
2020

Голямата гъвкавост се осигурява от широката гама аксесоари, за най-разнообразни изисквания за съхранение.
Раменете и колоните са направени в различни размери и височини, за по-голяма адаптивност към логистичните нужди на клиента.