ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Carton live storage system

Carton live storage system 22 апр.
2021

Тази система е много полезна за масивното съхранение на малки пакети. Работата следва принципа Fi-Fo (First In-First Out) и решението за съхранение е ефективно, тъй като позволява разделяне между пътеките за товарене и извличане и наблюдение на запасите. Времето за зареждане и подготовката на поръчките са значително намалени благодарение на ясното подреждане на материалите на рафта, което води до рационализиране на вътрешните маршрути, увеличаване на използването на място за съхранение.