ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 0886 31 51 2502 821 14 25

  • 02 905 78 18[email_protected]

Drive-in

Drive-in 4 авг.
2020

Стелажът за вграждане е подходящ за създаване на устойчиви на земетресения складове и е система за съхранение с висока плътност.

Той позволява да се съхраняват няколко палети в дълбочина. Съществува значителна икономия на подовото пространство, надлежно също така до значително намаляване на пътеките. Съхраняването се извършва по принципа Fi-Fo (First-In, First-Out), а също и по принципа Li-Fo (Last-In, First-Out). Специалните водачи позволяват позиционирането на палетите и мотокарите да се насочват в тунели.