ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Genius

Genius 27 ноем.
2020

Стелажната система Genius е от типа Mini rack - хибридна стелажна система, комбинираща предимствата на системите за палетизирани товари и на рафтовите стелажи. Genius издържа на големи натоварвания на всяко ниво при гарантирана стабилност на стелажа. Възможността за поставяне на товар на всяко ниво, позволява складирането на тежки - необемисти товари.