ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

GS Industry SPA

15 юли
2020

 GS INDUSTRY проектира и произвежда системи за съхранение, логистични решения, системи за автоматизация за всички продуктови сектори, предлага широка гама от модулни решения, стандартни или персонализирани, от офис стелажи до роботизирани промишлени складове.