ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Idea 5

Idea 5 10 дек.
2020

Стелажтата система "IDEA 5" съдържа в себе си следните основни елементи:
- Колони
- Рафтове
- Метални пети
- Аксесоари