ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

SELF-SUPPORTING

SELF-SUPPORTING 13 авг.
2021
Всеки проект се създава, въз основа на нуждите на клиента за съхранение и вида на продукта, който ще се съхранява. Широките възможности за персонализиране и интегриране с други системи гарантират максимална удовлетвореност на клиентите.
Конструкциите за съхранение - конзолни, палетни поставки, вградени - са оборудвани с всички необходими аксесоари и могат лесно да бъдат интегрирани с автоматични системи за обработка на стоки