ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

SELF-SUPPORTING - AUTOMATED

SELF-SUPPORTING - AUTOMATED 12 юли
2021

За самоносещите складове строителните интервенции са минимални и полагането на основите е опростено от хомогенното разпределение на товара между стелажите. Те могат да се развият на височина, позволявайки изграждането на конструкции с повече от 30 метра. Те имат много ниско време за строителство и разходи в сравнение с тухлена сграда. Структурите са антисеизмични.