ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 0886 31 51 2502 821 14 25

  • 02 905 78 18[email_protected]

Мобилни стелажи

Мобилни стелажи

Към използуване на мобилни бази се прибягва тогава, когато е необходимо да се складират големи като асортимент складови наличности, до които е необходимо да има постоянен достъп. Движението на мобилните бази става с помощта на електродвигатели, които задвижват водещите колела.

За допълнителна информация моля попълнете формата за запитване или се свържете с нас.

Направи запитване
Категория:  Палетни стелажи

Придвижвайки се по релсите, мобилните бази се разместват така, че да се отвори коридор там, където е необходимо да влезе подемната машина. Складирането върху мобилни бази съчетава най-добрите елементи от складовите системи:


- складовият обем се използува изцяло, защото няма коридори между отделните редици стелажни модули.
- има директен достъп до всяка стока в склада по всяко време.
- върху различните бази могат да будат монтирани различни видове стелажни системи, без това да влияе на работата им.
- ако естеството на складираните материали позволява, те могат да се складират директно върху базите /например мебелни плоскости/
- не се изисква допълнително оборудване на складовото помещение.
- върху мобилни бази могат да бъдат монтирани всички видове стелажни системи.


Всички полета със звездичка (*) са задължителни.