ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

 • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

 • 0886 31 51 2502 821 14 25

 • 02 905 78 18[email_protected]

Политика за поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителността на данните е от особено значение и важност за нас.

Моля, прочетете внимателно нашата политика за поверителност на личните данни и в случай, че имате въпроси се свържете с нас. Ако не сте съгласни с някои от условията в политиката за поверителност, не използвайте нашият уеб сайт и не предоставяйте личните си данни.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

ИНТЕЗА ООД, ЕИК 040348242, със седалище и адрес на управление:

1309, гр.София, ул.Кукуш 1, извършвайки своята дейност обработва и съхранява информация, представляваща лични данни. 

Интернет страницата www.intesa.bg е притежание на ИНТЕЗА ООД  и се управлява  в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е изключително важна за нас. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, наши одобрени подизпълнители, то това се извършва по установен ред и регламент , с цел качествено изпълнение на заявената от Вас поръчка и услуга.

 1. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 1. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИНТЕЗА събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяните от нас продукти и услуги. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на ИНТЕЗА

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които ИНТЕЗА може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

 1. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

- За създаване на профил в онлайн магазина: две имена и e-mail адрес;

- За регистрация и поръчки на доставка на стоки задължителните полета са: две имена, e-mail, пощенски код, град, държава, област, телефон за контакт адрес за доставка на поръчаните стоки;

- За абонамент за нашия Информационен e-mail: e-mail адрес

- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура,  начин на плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са необходими съгласно счетоводното и данъчно законодателство на Р България.

 1. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ИНТЕЗА са:

- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на ИНТЕЗА на основание сключването на договор;

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;

Вашите данни се обработват от ИНТЕЗА и с цел:

- Установяване на рекламации, свързани с продукти на ИНТЕЗА

- Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти

от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

 1. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ИНТЕЗА не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 1. Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics,  услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics.

 1. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Защитата на личните данни е изключително важна за нас.

В определени случаи ИНТЕЗА може да разкрива определена лична информация пред свои партньори – одобрени подизпълнители, също така куриерски фирми, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността ни. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това се извършва по установен ред и регламент. Всичко това е с цел успешното и качествено реализиране на заявена от Вас услуга свързана с предлаганите продукти.

 1. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ.

ИНТЕЗА не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

ИНТЕЗА взима предпазни мерки – като административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп.

Всички служители на ИНТЕЗА са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на ИНТЕЗА до Вашите данни е строго регламентиран и ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Личните Ви данни се съхраняват за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за поверителност“, освен ако по закон не се изисква да бъдат задържани за по-дълъг период.

Според вида данни, е определен срок за съхранението им, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ИНТЕЗА, имате:

- право да проверявате точността и актуалността на информацията, като влезете в своя профил в интернет страницата на ИНТЕЗА;
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ИНТЕЗА;

- право да поискате извършването на коригиране, заличаване на личните Ви данни;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и др.

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си моля свържете се с нас.

 1. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.

Политиката за поверителност може периодично да бъде актуализирана. При промяна, на уеб сайта ще бъде публикувано съобщение.