ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 02 821 14 2502 821 14 45

  • 02 905 78 18[email_protected]

Референции

Свалете Каталог

Банка ДСК

Банка ДСК

Референция от Банка ДСК, издадена във връзка с изпълнен Договор за доставка и монтаж на стелажно оборудване.

сваляне
ТД НАП - Бургас

ТД НАП - Бургас

Издадена референция във връзка с изпълнен договор по обществена поръчка - "Периодична доставка на стелажи за сортиране за ТД НАП - Бургас".

сваляне
Кооперация ПАНДА

Кооперация ПАНДА

Кооперация ПАНДА издава референция за коректни и лоялни търговски отношения при цялостна реализация на Договор за доставка и монтаж на стелажи.

сваляне