ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 0886 31 51 2502 821 14 25

  • 02 905 78 18[email_protected]

Референции

Свалете Каталог

ТИ ЕС Инженеринг ООД

ТИ ЕС Инженеринг ООД

Референция издадена за коректни и лоялни търговски отношения при доставка и монтаж на стелажни системи.

сваляне
НОИ - ТП Кюстендил

НОИ - ТП Кюстендил

Референцията е издадена за качествено изпълнение на договор по обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на стелажи за нова сграда, предназначени за съхраняване на документи на хартиен носител".

сваляне
Good Mills България

Good Mills България

Документа се издава във връзка с установени коректни и лоялни търговски отношения.

сваляне