ИНТЕЗА - Стелажи и Стелажни системи

  • София 1309 ул. "Кукуш" № 1

  • 0886 31 51 2502 821 14 25

  • 02 905 78 18[email_protected]

Гаранционен и следгаранционен сервиз

garancionen1.jpgПоддръжката на стелажните системи включва както гаранционния сервиз, така и следгаранционни проверки на системите, монтирани от нас, за да бъдете сигурни, че стелажите Ви са винаги в перфектно техническо състояние. 

Гаранционният е 24 месеца и започва да тече от датата на покупката.

Гаранционни претенции не се приемат в случаите на неправилна монтаж, претоварване на системата и експлоатация.

При направен монтаж от наша страна, клиента получава приемо-предавателен протокол, в който като опция може да посочи неодобрението си от извършения монтаж. В този случай целия екип на Интеза стелажи се ангажира своевременно да отстрани направените пропуски.

По този начин ни помагате да бъдем все по-добри!