INTESA - Racks and Racking Systems

  • 1 Kukush str Sofia, Bulgaria

  • +359(0)886 31 51 25+359 (0) 2 821 14 25

  • +359 (0) 2 905 78 18[email_protected]

Mezzanine construction

Mezzanine construction 16 Nov
2020

Надземните подове се използуват когато е необходимо разделяне на вече изградено помещение на етажи във височина, като достъпа до тях се осъществява с помощта на стълби.